آموزشگاه زبان انگلیسی مهرآوران

Mehravaran English Language Center

دپارتمان های آموزشی

ما در این موسسه زبان های زیر را به صورت حرفه ای و استاندارد آموزش می دهیم.

 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه
 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج2
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه
 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج3
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه
 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج4
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه
 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج5
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه
 • دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج6
  دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا شد.دومین دوره آموزش های بین المللی کمبریج در موسسه برگزار شد. درجات و مدارک علمی همیشه

نماد الکترونیکی آموزشگاه

اطلاعات تماس

آدرس : مازندران، بابل، کمربندی غربی چهارراه شهرک تندست پلاک 34

شماره های تماس : 32363129 - 011

ایمیل : info @ mehravarnenglish.com

Template Design:websazan